Za zarejestrowanie się otrzymasz 300 Credit za darmo!

CS:GO

Zasady

UWAGA!!
Czasem zasady mogą być zmodyfikowane dla konkretnego turnieju. Dotyczy to zwłaszcza ilości rozgrywanych meczów(BO1,BO3 itp.) Pamiętaj,aby przeczytać również opis turnieju!

Szybkie Zasady

&Niestawienie się

Jeżeli zawodnik lub zespół nie stawi się na czas do rozegrania spotkania (+x min) skutkuje to natychmiastową wygraną zespołu przeciwnego. *Wynik w wypadku walkowera zapisuje admin

&Oszustwa

Każdy uczestnik turnieju złapany na korzystaniu z programów ułatwiających rozgrywkę zostanie zablokowany permanentnie. Rozegrane mecze w których brał udział oszust zostaną anulowane, w wypadku, gdy nie są starsze niż termin trwania turnieju.

&Media/dowody

Media meczowe (dema, zrzuty ekranu itp.) muszą być przechowywane. Przerabianie i próby oszustwa dowodów meczowych są zakazane, w przypadku dopuszczenia się ich zostaną zastosowane surowe kary.

&Dema

Każdy gracz zobowiązany jest do nagrywania dema z meczu w celu uniknięcia późniejszych problemów. Ponadto Każda drużyna zobowiązana jest do robienia zrzutu ekranu końcowego wyniku spotkania.

&Pauzy

Na Każdej mapie możliwe są maksymalnie 2 pięciominutowe pauzy. Podczas zarządzenia pauzy w trakcie meczu drużyna jest zobowiązana do napisania z jakiego to powodu została wzięta (taktyczna/techniczna)

&Zaakceptowanie wyniku

Zaakceptowanie wyniku oznacza jego akceptacje, po zaakceptowaniu wyniku wysłanie zgłoszeń i protestów nie wpłynie już na niego.

Pełen Regulamin Turnieju PVPC

1.Założenia ogólne
1.1 Regulamin jest własnością PVPC
1.2 O udziale w turnieju decyduje kolejność zgłoszeń kompletnych drużyn.
1.3 Udział w turnieju skutkuje akceptacją poniższego regulaminu.
1.4 Przystępując do rozgrywek gracz wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku oraz materiałów promocyjnych (zdjęć, filmów) sporządzonych z jego udziałem na potrzeby Organizatorów oraz promocji turnieju na wszystkich nośnikach i we wszystkich mediach.
1.5 Administratorem turnieju jest pvp.eu:
listę osób moderuących turniej znajdziesz w zakładce turniejowej „info”
Email: info@pvpc.eu
2. Zawodnicy
2.1 Zawodnicy zobowiązani są do wpisania SteamID w profilu i wypełnienia go w sposób prawidłowy.
2.2 Podczas turnieju zawodnik może brać udział maksymalnie w jednej drużynie.
2.3 Zawodnikom zabronione jest pisanie wulgarnych tekstów w stronę administratorów oraz pozostałych graczy.
2.4 Zabronione są nie przyzwoite nazwy Steam.
2.5 Podczas trwania meczu dozwolone jest granie z 6 graczem COACH.
2.5.1 COACH musi się znajdować razem z zawodnikami w jednej drużynie. Ponadto ma również obowiązek nagrywać demo spotkania.
3. Zespoły
3.1 W Zespole może się znajdować maksymalnie 6 graczy (5 zawodników + COACH)
3.2 Nazwy drużyn nie mogą być wulgarne.
4. Rozgrywki
4.1 Maksymalna liczba drużyn jest podana na stronie turnieju.
4.2 Mecze rozgrywane będą rozgrywane w systemie 5on5, MR15
4.3 Wszystkie mecze oprócz finałowego rozgrywane są systemem BO1. Spotkanie finałowe będzie rozgrywane systemem BO3.
4.4 Po dołączeniu na serwera trwa rozgrzewka, żeby , mecz wystartował obie drużyny muszą zadeklarować gotowość do wystartowania spotkania.
4.5 Podczas turnieju rundy trwają 1:55
4.6 Czas podłożonej bomby do wybuchu wynosi 0:40
4.7 Mecz może zostać rozpoczęty tylko kiedy wszyscy gracze będą dostępni na serwerze. Tylko zawodnicy którzy byli w drużynie o początkowej dacie rozpoczęcia spotkania mogą wziąć udział.
4.8 Jeżeli gracz wyjdzie z serwera w pierwszej rundzie, runda ta trwa nadal.
4.9 Czas oczekiwania na brakującego zawodnika wynosi 5 minut. W przypadku gdy zawodnik nie dołączy ponownie do meczu w ciągu 5 minut, drużyna będzie musiała kontynuować spotkanie z brakującym graczem.
4.10 Podczas trwania meczu i pauz, zabronione jest zmienianie zawodników.
4.11 Na każdej mapie rozgrywana jest runda nożowa , która będzie decydować po której stronie zacznie dana drużyna.
4.11.1 W Spotkaniu finałowym w systemie BO3 runda nożowa będzie rozgrywana na każdej mapie.
4.12 Podczas turnieju jest przewidywana dogrywka w przypadku remisu 15:15.
4.12.1 Dogrywki rozgrywane są po każdej ze stron w systemie MR3 z 10000$ na START
4.13 Podczas turnieju obowiązuje następujący sposób odrzucania map.
BO1- Banowane mapy są naprzemiennie dopóki nie zostanie ostatnia z puli.
BO3- ban, ban , pick, pick, ban, ban (pozostała mapa)
4.14 Mapy na których rozgrywany jest turniej :
de_inferno
de_train
de_cache
de_nuke
de_mirage
de_overpass
de_cobblestone
4.15 Podczas trwania turnieju zabronione jest używanie wszelkich błędów gry.
4.16 Zawodnikom biorącym udział w turnieju zabrania się używania czatu w celu zirytowania przeciwników.
4.17 Jeżeli zawodnik lub zespół nie stawi się na czas do rozegrania spotkania (+x min) skutkuje to natychmiastową wygraną zespołu przeciwnego. Nieprzybycie przeciwników musi zostać udokumentowane np. screenshotem
4.18 Podczas trwania turnieju gracze grają na serwerach dostarczonych przez pvpc.
4.19 Na Każdej mapie możliwe są maksymalnie 2 pięciominutowe pauzy
4.19.1 Podczas zarządzenia pauzy w trakcie meczu drużyna jest zobowiązana do napisania z jakiego to powodu została wzięta (taktyczna/techniczna).
5.Media/Dowody
5.1 Niedziałające dema są traktowane jako ich brak, jednakże ostateczna decyzja w tej sprawie należy do administratora. W przypadku gdy demo jest niekompletne decyzje podejmuje administrator.
5.2 Media meczowe (dema, zrzuty ekranu itp.) muszą być przechowywane przez czas trwania turnieju.
5.3 Przerabianie i próby oszustwa dowodów meczowych są zakazane, w przypadku dopuszczenia się ich zostaną zastosowane surowe kary.

6. Oszukiwanie
6.1 Zabronione jest branie udziału w turnieju na nie swoim koncie STEAM/pvpc
6.2 Wszelkie bany i blokady ze strony adminów są nakładane na ip danego gracza.
6.3 Podczas brania udziału w turnieju zakazane jest używanie oprogramowania wspomagającego (aimbot,wh itp.)
6.4 Jeśli drużynie uda się udowodnić nie czystą grę przeciwnika, mecz kończy się walkowerem.
6.5 W turnieju nie może brać udziału zawodnik nie posiadający lub nie będący w drużynie która w nim uczestniczy.
7. Server
7.1 Zespół ma prawo do odmówienia grania na serwerze przed rozpoczęciem meczu . W tym wypadku należy niezwłocznie dostarczyć dowody świadczące o błędnym ustawieniu danego serwera.
7.2 Jeżeli nastąpi crash serwera przed zakończeniem 3 rundy, serwer musi zostać ponownie uruchomiony a rozgrywka rozpocznie się od nowa ( 0:0 ). Jeżeli Server wyłączy się po 3 rundzie gra zostanie przywrócona do stanu z ostatniej w pełni rozegranej rundy oraz z startmoney 2000. Drużyna która przegrała ostatnią rundę przed crashem serwera w wpisuje w konsole ‘kill’. Runda ta nie będzie brana pod uwagę. Rozrywka rozpocznie się ponownie w kolejnej rundzie.
8. Kary i rozporządzenia
8.1 Bezpodstawne zarzuty wobec innych graczy będą karane według uznania administratorów.
8.2 Wykorzystywanie błędów map ( bugów) jest surowo zakazane. Za zastosowanie ich drużyna może zostać ukarana i mecz zostanie przegrany/powtórzony. *decyzja należy do administratora
8.3 Potwierdzenie Check-in przez drużyny jest potwierdzeniem uczestnictwa w turnieju. Niestawienie się na mecz skutkuje walkowerem na korzyść drużyny przeciwnej.
8.4 Surowo karane jest używanie nielegalnego oprogramowania ułatwiającego grę, Karą za (cheaty) jest permanentny ban na ip.
8.5 Fałszowanie wszelkich dowodów meczowych (dem, ss itp. ) skutkuje natychmiastowym walkowerem na korzyść drużyny przeciwnej. Dodatkowe konsekwencje w sprawie przyszłych turniejów danego zespołu zależą od decyzji administratora.
8.6 Zabronione jest wpisywanie fałszywego wyniku spotkania.
8.7 Zaakceptowanie wyniku oznacza jego akceptacje, po zaakceptowaniu wyniku wysłanie zgłoszeń i roszczeń wobec przeciwnej drużyny nadal jest możliwe , należy jednak pamiętać że pomimo tego nie będzie to już wpływało na wynik spotkania.
8.8 Zabronione jest wpisywanie w konsole ‘kill’ w celu popełnienia samobójstwa i skrócenia rundy.
8.9 Opuszczenie serwera przed zakończeniem meczu są zabronione. Każdy mecz musi zostać zakończony. Przedwczesne opuszczenie serwera może skutkować walkowerem.
8.10 Dodatkowe pauzy będą skutkowały konsekwencjami w zależności od ich powodów i woli administratora turnieju.
9. Zabronione skrypty
9.1 Zabrania się używania podczas turnieju skryptów:
Stop shoot scripts
Center view scripts
Turn scripts
No recoil scripts
Burst fire scripts
Rate changers
FPS scripts
Anti flash scripts or binding
Bunnyhop scripts
10. Spory i inne sprawy
10.1 W kwestiach spornych i tych nie znajdujących się w regulaminie decyzję podejmuje administrator.
10.2 W przypadku gdy zawodnik specjalnie przeszkadza i pokazuje brak chęci do dokończenia spotkania Administracja zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji uczestnika wraz z drużyną z turnieju.

               

Używamy ciasteczek na naszej stronie, więcej info tutaj.

Zgoda