Za zarejestrowanie się otrzymasz 300 Credit za darmo!

FIFA 17

Zasady

Turniej rozgrywany Live na Bachanaliach Fantastycznych za pośrednictwem platformy PVP Center na konsoli PlayStation 4 w Zielonej Górze w dniu 16.09.17 o godzinie 15:00.

Zasady:

 1. Turniej pucharowy 2-64.
 2. Faza eliminacyjna do finału, półfinału i meczu o 3 miejsce przebiega w systemie BO1. Finał, półfinał i mecz o 3 miejsce przebiega w systemie BO5.
 3. Turniej rozgrywany w jest w standardowym formacie "Szybki mecz" (dostępny mirror).
 4. Gramy tylko klubami (nie liczy się Klasyczna i Światowa XI)
 5. W przypadku remisu w regulaminowym czasie gry jest rozgrywana klasyczna dogrywka bez zasady złotej bramki. Gdy dogrywka nie przyniesie zwycięzcy jest rozgrywany konkurs rzutów karnych.
 6. Można przynieść własne pady (warunek: muszą być to pady bezprzewodowe kompatybilne z PS4).
 7. Zapisy odbywają się poprzez stronę www.pvpc.eu
 8. Wszelkie spory rozstrzyga organizator po wysłuchaniu obu stron.
 9. Gracz, który spóźni się na swoje spotkanie więcej niż 5 minut – oddaje mecz walkowerem.
 10. Możliwość zmiany ustawień kontrolera.

Ustawienia Gry: - połowa: 5 minut - poziom trudności: klasa światowa - stadion: Stadion Europa - pora roku: lato - pora dnia: 21:00+ - pogoda: bezchmurnie - szybkość gry: normalna - kamera: telewizyjna 3

REGULAMIN

I. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem turnieju jest PVP Center przy współpracy ze stowarzyszeniem Ad Astra -Zielonogórskiego Klubu Fantastyki na Bachanaliach Fantastycznych w Zielonej Górze.
 2. Turniej rozgrywany będzie dnia 16 września 2017 w budynku Krzywy Komin na ulicy Fabrycznej 13b o godzinie 15:00 w Zielonej Górze. (czas trwania turnieju jest uwarunkowany ilością uczestników) 3 .Rejestracja osób chętnych na turniej FIFY 17 odbywa się internetowo za pomocą strony: www.pvpc.eu 4 .W turnieju mogą wziąć udział maksymalnie 64 osoby – o tym kto zagra, decyduje kolejność zaakceptowania gotowości do meczu w godzinie startu turnieju!!!
 3. Turniej jest darmowy.
 4. Przystępując do rozgrywek gracz zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w ogólnym regulaminie turnieju oraz regulaminie niniejszym. Osoby niestosujące się do regulaminu zostaną wykluczone z turnieju.
 5. Wszelkie kwestie sporne związane z przebiegiem meczów będą rozstrzygane przez organizatora. Decyzje organizatora turnieju są nieodwołalne.
 6. Przystępując do rozgrywek gracz wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku oraz materiałów sporządzonych z jego udziałem na potrzeby promocji turnieju na wszystkich nośnikach i we wszystkich mediach.
 7. Wszelkie materiały sporządzone w trakcie trwania turnieju stają się wyłączną własnością organizatorów i nie mogą być wykorzystywane bez ich zgody.
 8. Regulamin może ulec zmianie przed turniejem a także podczas turnieju i może zostać zmieniony tylko przez Organizatorów.
 9. Gracze zobowiązani są do zachowywania zgodnego z zasadami Fair Play -niedopuszczalne jest m.in. używanie wulgaryzmów, nieprzyzwoitych gestów, aktów agresji oraz wandalizmu.
 10. Wszystkie zachowania zakłócające przebieg gry, włączając w to m.in. : celowe zniszczenie stanowiska gry, przerwanie dopływu zasilania oraz doprowadzenie do przerwania gry są zabronione. Skutkuje to natychmiastowym usunięciem gracza z turnieju oraz pociągnięciem do odpowiedzialności finansowej.
 11. Przy stanowiskach do gier obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów oraz posiłków.
 12. Każdy uczestnik turnieju zobowiązany jest do pisemnego zaakceptowania regulaminu.

II. Postanowienia końcowe

 1. Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu turnieju.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy z przeprowadzeniem turnieju, jeżeli nastąpiły one na skutek zdarzeń niezależnych od Organizatora oraz zdarzeń, których nie mógł przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
 4. Wszelkie kwestie sporne nie ujęte w regulaminie rozstrzygają: organizator oraz administrator.
 5. Zawodnik zobligowany jest do podania numeru telefonu komórkowego, pod którym będzie dostępny w ciągu całego okresu trwania turnieju.
 6. Regulamin wchodzi w życie w dniu publikacji.
             

Używamy na stronie plików cookie, zobacz więcej tutaj. Dodatkowo, zaktualizowaliśmy regulamin. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej przeczytaj nasz regulamin lub po prostu zamknij ten denerwujący prostokąt.

Zgoda